ระบบการเลือกตั้งออนไลน์ ม.มหิดล (MU Vote System) เพื่อรองรับการเลือกตั้งของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการการเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก คล่องตัว และสามารถปกปิดผลการลงคะแนนของผู้ลงคะแนนได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งการพัฒนาระบบดังกล่าวยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ด้าน Digital University ของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ แนะนำให้ผู้ใช้งานเปิดระบบผ่านเบราว์เซอร์โครม (Chrome Browser)